Ekoport z.s. » Novinky » Jak financovat technologie šetrné k životnímu prostředí v sociálních službách?

Jak financovat technologie šetrné k životnímu prostředí v sociálních službách?

pondělí, 19. října 2020

image001

Když z vašich vzpomínek mizí zážitky i nejbližší lidé, zůstane vaším životem jen to, co vás aktuálně obklopuje a kde se probudíte do nového dne. Umíme takový život udělat hezkým. Když jste ve světě dezorientovaní, lidé mluví o věcech, které neznáte a běžnou práci nezvládnete, potřebujete ochranu. Pro bydlení i práci. U nás ji najdete.

Již třicet let se Diakonie snaží zajistit lidem, kteří se z různých důvodů ocitli ve zdánlivě bezvýchodných situacích, domov, bezpečí, šanci na důstojný život, nové přátele i nové dovednosti. Nic z toho by nebylo možné bez Vaší účasti a solidarity. 

V současné době chystáme dva velké investiční projekty (cca 50 mil. Kč) a obracíme se na Vás s žádostí o jejich podporu.

O co se jedná?

V Litoměřících je naším záměrem v budově bývalých kasáren dobudovat kromě již fungující chráněné dílny i variabilní chráněné bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením.

V Krabčicích (Horní Řepčice) se jedná o rekonstrukci a dostavbu původní fary za účelem vytvoření moderního a příjemného prostředí pro osoby stižené Alzheimerovou chorobou či demencí.

S čím můžete pomoci?

Valnou většinu finančních prostředků na oba záměry jsme schopni získat z dotačních programů, nicméně nutnou podmínkou k úspěšnému naplnění těchto projektů je tzv. spolufinancování, které se pohybuje od 5 – 10 % celkových nákladů.

Svým příspěvkem pomůžete nejen potřebným, ale také životnímu prostředí a v konečném důsledku i našim společným veřejným financím. Rozhodli jsme se totiž pro nákladnější technická řešení s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Jedná se konkrétně o pořízení tepelného čerpadla, rekuperační jednotky, využití srážkové vody a solárních panelů, stejně jako kvalitních oken v Litoměřicích a zateplení budovy, zvýšení energetické účinnosti a pasivní moderní přístavbu s fotovoltaickými panely ve středisku Krabčice.

Více zde, včetně příběhů klientů či možné odměny, kterou můžete získat: https://www.diakonie.cz/prolidi/

Akci podporuje projekt E-FIX zaměřený na financování energeticky efektivních investic.