Ekoport z.s. » Projekty » Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě

Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě

540x405-1596015626-staeny-soubor-2

Hlavním účelem projektu je zjistit podmínky pro naplnění cílů Národního klimaticko-energetického plánu a Národního akčního plánu Čistá mobilita v oblasti biometanu jako alternativního paliva.

 

 

Cíle:

  1. Zmapovat zdroje pro výrobu biometanu (odpadní biomasa a bioodpady) v dostupné vzdálenosti od vhodných bioplynových stanic napojitelných na distribuční síť zemního plynu.
  2. Zmapovat konkurenční zpracovatele odpadní biomasy a bioodpadů v místě a provést bilanci zdrojů a kapacit.
  3. Sestavit souhrn legislativně-technických požadavků (pro vhodné bioplynové stanice), které by umožnily výrobu a vtlačování potřebného množství biometanu do sítě, případně výstavbu nových biometanových stanic.
  4. Navrhnout opatření pro realizaci přechodu bioplynových stanic na výrobu biometanu, včetně národního registru.
  • Dotační program: TAČR - DOPRAVA 2020+
  • Rozpočet projektu: 7,1 mil. Kč
  • Partner projektu: Ekoport z.s.
  • Doba realizace: 2020 - 2022

Výstupy: