Ekoport z.s. » Projekty » STRIDE

STRIDE

Snímek obrazovky 2020-11-11 v 12.20.33

Projekt STRIDE si klade za cíl poskytnout prostřednictvím přenosu znalostí a nově vyvinutých nástrojů podpořit tvůrce regionálních strategií v oblasti energetického plánování. V rámci projektu bude zrealizována regionální analýza, na základě které budou tvořeny akční plány a specifické nástroje, které pomohou urychlit integraci konceptů "smart grids". Metodika pro výše uvedené postupy bude tvořena s ohledem jejího využití v celém podunajském regionu a umožní tak její budoucí replikaci.

Ekoport z.s. je spolupracujícím subjektem projektu.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA, ENI).

Příklady dobré praxe: 

Pozvánka:

Newsletter projektu STRIDE