Ekoport z.s. » O nás

O nás

Spolek Ekoport působí od roku 2004 v oblasti osvěty a vzdělávání s tématy životního prostředí, životního stylu a udržitelného rozvoje.

Cílem činnosti spolku je podle stanov především:

  • podpora národních a regionálních hodnot při respektování a využití principů Evropské unie,
  • vzdělávání a osvěta v oblasti zásad a principů Evropské unie, životního prostředí a životního stylu,
    práv a povinností občanů a neziskových organizací,
  • vytváření podmínek pro zvyšování právního a společenského povědomí fyzických i právnických
    osob, a to s podporou všech způsobů šíření informací.
  • zprostředkování komunikace mezi občany i dalšími subjekty práva a státní správou
    a samosprávou, včetně institucí Evropských společenství a Evropské unie.

Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů na národní i mezinárodní úrovni. Jejich přehled naleznete zde.