Ekoport z.s. » Projekty » E-FIX - An innovative Energy FInancing miX

E-FIX - An innovative Energy FInancing miX

size3-157658856522-40-staeny-soubor

V partnerských zemích mezinárodního projektu E-FIX existuje významný potenciál pro produkty a služby navázané na zvyšování energetické efektivity a využití obnovitelných zdrojů energie, současně však investoři čelí překážkám při posuzování proveditelnosti těchto projektů.

Pro přístup k novým zdrojům financování a pro usnadnění realizace projektů v oblasti udržitelné energie je zapotřebí inovativní nástroje. Projekt E-FIX spustí soukromé investice pomocí mixu finančních mechanismů, např. úvěrové linky pro EPC, crowdfundingové modely a leasing.

Hlavním cílem projektu E-FIX je připravit evropský trh - se zaměřením na země z různých úrovní rozšíření EU, stejně jako trhy zemí, které nedávno dosáhly statusu člena EU - na intenzivnější využívání inovativních mechanismů financování energetiky. Projekt zahájí komplexní zavádění inovativních mechanizmů financování energetiky v 6 partnerských zemích (PL, ČR, AT, HR, AM a GE). Třídimenzionální přístup bude zahrnovat budování kapacit, strategický rozvoj a pilotování modelových řešení.

www.energyfinancing.eu