Ekoport z.s. » Projekty » Efektivní využití systému ZO EEZ

Efektivní využití systému ZO EEZ

1000x1000-1393941771-61cs-4

Projekt poskytnul prostřednictvím specializovaného cyklu školení zástupcům obecních úřadů v Jihočeském kraji možnost získání širších a podrobnějších znalostí z problematiky zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení (dále jen ZO EEZ). Zároveň tyto zástupce naučil, jak nejlépe pracovat s občany, jaké benefity přinese zvýšení procenta zpětného odběru pro obec i pro celou společnost. Hlavním výsledkem všech aktivit byl manuál „Efektivní využití systému ZO EEZ“ pro obce.

Důležitou informační rovinou bylo i nastavení stávajících systémů zpětného odběru v obcích a jeho modifikace za účelem nejvyšší efektivity v obci.

Byly řešeny otázky:

 • nepřipravenosti a neinformovanosti koncových prodejců,
 • nezbytnost dostatečného počtu míst zpětného odběru odpadů pro fungování systému,
 • potřeba dostatečné informovanosti obcí a provozovatelů systému sběru odpadů, ochota obcí být zapojeny do systému,
 • nutnost koordinace při pořizování a provozu systému,
 • postavení svozových odpadových společností na trhu a jejich připravenosti rozšířit či upravit spektrum svých nabízených služeb ve prospěch institucí odpovědných za zpětný odběr EEZ,
 • realizace informačních kampaní a potřeba profesionálního přístupu,
 • jak organizovat besedy s občany,
 • jak pracovat se školami a s dětmi obecně,
 • setkání starostů a odpovědných zástupců měst a obcí – řešení otázek z oblasti, společné řešení problémů, spolupráce – nejlepší praxe, návody,
 • spolupráce s kolektivními systémy, se zpracovateli, s povinnými osobami,
 • spolupráce s nevládními organizacemi, zájmovými sdruženími, ekocentry a návody i pro tyto subjekty jak se zapojit do informačních kampaní a podpor ZO,
 • jaké prostředky nejlépe zvolit pro informování veřejnosti,
 • informace o již realizovaných akcích s vyhodnocením jejich úspěšnosti,
 • rozdíly v působení na různé cílové skupiny,
 • možnosti využití komerční sféry na podporu ZO