Ekoport z.s. » Projekty » Green Jobs

Green Jobs

1000x1000-1393940232-logokreis-at-cz-res

Cílem projektu "Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel – Jižní Čechy" (dále jen "Green Jobs") je v prvé řadě analyzovat tzv. "Green Economy" (zelená ekonomika) a její potenciál ve spolupráci s relevantními zainteresovanými subjekty v Jihočeském kraji a Mühlviertelu.

Následně pak provést analýzu trhu práce a zjištění regionálních dotčených oblastí s ohledem na ekonomický růst a zaměstnanost v oblasti Green Jobs, vytvořit regionální databáze pracovních pozic pro oblast Green Skills ve vybraných odvětvích a příprava relevantní a poptávané nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Green Economy pro oba regiony česko-rakouské hranice. 

  • Doba realizace: X/2012 - VIII/2014
  • Role Ekoport o.s.: partner projektu
  • Program: EÚS Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
  • Č. projektu: M00222