Ekoport z.s. » Projekty » ŘEŠETO 2008 – NÁŠ SVĚT - ekologie pro všední den

ŘEŠETO 2008 – NÁŠ SVĚT - ekologie pro všední den

Soutěžní doprovodný program pro děti a středoškolskou mládež na Výstavišti v Českých Budějovicích v pavilonu R3 na výstavě Vzdělání a řemeslo ve dnech 16. – 18. září 2008, na jehož přípravě jsme se podíleli s občanským sdružením YMCA České Budějovice - Křesťanské sdružení mladých lidí.

Dalším partnerem byla společnost REMA Systém a.s. (neziskově hospodařící akciová společnost), která se zabývá zabezpečením zpětného odběru, zpracování a ekologicky šetrného odstranění elektrozařízení.

Většinu návštěvníků zaujaly otázky typu: kam přesně mohu umístit běžný domovní odpad, abych co nejméně zatížil životní prostředí, co všechno se dá vyrobit ze starého papíru nebo co se získává ze zpracovaných vysloužilých elektropřístrojů? Každý si také mohl přečíst na vyvěšených propagačních materiálech informace, které by ho formou nápovědy dovedly ke správnému vyřešení úloh. Smyslem akce nebylo jen soutěžit o hodnotné ceny, ale zejména upozornit, že s ekologií se potkáváme každý den.