Ekoport z.s. » Projekty » Využití zahraniční know how při návrhu systému pro nakládání s autovraky v Jihočeském kraji

Využití zahraniční know how při návrhu systému pro nakládání s autovraky v Jihočeském kraji

1000x1000-1393942003-391705-img-vrakoviste-srotovne-crop-crop

Projekt se zabývá návrhem optimálního systému ekologické likvidace autovraků v Jihočeském kraji na základě transferu know how a zkušeností z Rakouska, včetně osvěty, publicity a výchovy v návaznosti na nové legislativní podmínky.

Cílem projektu je jednak komparace systémů nakládání s autovraky v Rakousku a aktuálním stavem na území JK, dále vytvoření návrhu optimální struktury sítě dle platné legislativy, včetně specifikace materiálových toků v rámci likvidačního řetězce, zajištění informovanosti cílových skupin o správných postupech v souladu s legislativou a realizace osvětové tematické kampaně v JK, součástí které bude zřízení bezplatného informačního centra.

  • Doba realizace: XII/2005 – VIII/2006
  • Role Ekoport o.s.: zhotovitel odborných částí projektu
  • Program: PHARE CBC
  • Č. projektu: CZ 2003/005-079.01-01-0019