Ekoport z.s. » Projekty » Zhodnocení možností konečného zpracování autovraků na území Jihočeského kraje

Zhodnocení možností konečného zpracování autovraků na území Jihočeského kraje

1000x1000-1393941880-home-1-00

Realizace tohoto projektu ve spolupráci s AgEnDa o.s. byla zaměřena na analýzu možností konečného zpracování na území Jihočeského kraje, návrh a příprava právní formy pro vznik klastru, zhodnocení soběstačnosti regionu a posouzení vhodnosti aplikace vhodných dotačních nástrojů.

Výstupem projektu bylo založení platformy Autovraky Jih o.s., která je v současnosti největším sdružení subjektů zpracovávající autovraky na území České republiky. 

  • Doba realizace: 2007
  • Role Ekoport o.s.: zpracovatel
  • Program: Akční plán Jihočeského kraje