Ekoport z.s. » Projekty » Elektromobilita pro městské služby

Elektromobilita pro městské služby

1000x1000-1393941336-swiss-cntrb-logo-bile

Účelem projektu je prostřednictvím česko-švýcarské spolupráce na expertní a municipální úrovni a podporou elektromobility v městských službách zvýšit úroveň životního prostředí a atraktivitu českých a moravských měst a obcí v rámci EU.

Hlavním cílem je přenos know-how a dobré praxe v oblasti využívání elektromobilů v komunální sféře do českého prostředí, podpora těchto vyspělých dopravních technologií včetně nezávislých nekomerčních konzultací při jejich implementaci a iniciace vzoru pro chování občanů v individuální dopravě.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • seznámení zástupců českých a moravských obcí a měst, případně dalších zástupců veřejné správy se švýcarskými zkušenostmi při využívání elektromobilů v městských činnostech a službách (semináře, expertní konzultace),
  • praktické představení jednotlivých typů elektromobilů z pohledu fungování a možností jejich využití v komunální sféře (s možností praktického vyzkoušení obsluhy elektromobilu),
  • předání švýcarského know-how pro další využití žadatelem formou expertních konzultací pro veřejnou správu, podnikatelskou sféru i veřejnost.

Více je možné se dozvědět z podrobného popisu projektu a z jeho hodnocení.

  • Období realizace: IV/2004 - VI/2012
  • Role Ekoport o.s.: vedoucí partner projektu
  • Program: Programu švýcarsko-české spolupráce
  • Partner projektu: Centro di competenze per la mobilita sostenibile Infovel