Ekoport z.s. » Novinky » REGISTR - REGionální energetika vycházející z místních podmínek, v Interakci s posilováním sociální STRuktury venkova

REGISTR - REGionální energetika vycházející z místních podmínek, v Interakci s posilováním sociální STRuktury venkova

čtvrtek, 13. července 2017

Jedná se o integrovaný projekt – projektový záměr má komplexní, mezioborový charakter a je zaměřen jak na výzkum, vývoj a inovace, tak na investice do pilotních instalací technologií či infrastruktury.

Z energetického hlediska (MPO) je zaměřen na posilování regionální energetické soběstačnosti, tvorbu pracovních příležitostí a rozvoj regionálního podnikání v oboru. Z hlediska ochrany přírody (MŽP) se dotýká zvýšení zádrže vody v krajině zlepšením činnosti v oblasti lesního hospodářství díky a dále zajištění místních surovin pro nová lokální topeniště dotovaná z veřejných zdrojů. Z hlediska zemědělského (MZe) jde o možnosti aplikace agrolesnictví a udržitelné zajištění biomasy ze ZPF a LPF. Z hlediska místního rozvoje (MMR) je v popředí regionální management – tvorba procesní souhry regionálních aktérů a podpora občanské společnosti na regionální úrovni (sdružení obcí, obce).

Projekt bude aplikován ve vybrané oblasti s úzkou spoluprací externích řešitelů, obcemi či jejich sdružením a managementem lesního porostu:

 • Zvýšení zádrže vody

 • Zvýšení zádrže v krajině změnou lesního hospodaření

 • Propojení lesa a zemědělství

 • Efektivně propojit lesní a zemědělské kapacity pro přípravu decentralizovaného zdroje paliva pro region (sdružení obcí, obce)

 • Ekologické vytápění

 • Využití decentralizovaného zdroje lesní hmoty pro podporu ekologického vytápění kombinací s existujícími „kotlíkovými programy“

 • Občanská společnost – podnikající region

 • Podpořit občanskou společnost venkova

Předpokládaní řešitelé:

 • Česká technologická platforma biopaliv

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, resp. i Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

 • ECO trend Research centre

Projekt podporují:

 • MŽP, MZe, MMR, MPO, Česká bioplynová asociace

Dne 20.7.2017 se na Ministerstvu životního prostředí uskuteční workshop k základním principům projektu, potřebám veřejné správy a formě realizace a financování projektu.

Autor námětu:               Ing. Leoš Gál (ČTPB)
Spolupráce:                  Ing. Jan Matějka (ECO trend Research centre)

Ke stažení: