Ekoport z.s. » Projekty

Projekty

Dopady komunitní energetiky do prostředí energetických trhů a sítí

Dopady komunitní energetiky do prostředí energetických trhů a sítí

Cı́lem projektu je posoudit potenciál a nastavenı́ strategie komunitnı́ a lokálnı́ energetiky pro novou Státnı́ energetickou koncepci a aktualizaci Vnitrostátnı́ho...

 
 
E-FIX - An innovative Energy FInancing miX

E-FIX - An innovative Energy FInancing miX

V partnerských zemích mezinárodního projektu E-FIX existuje významný potenciál pro produkty a služby navázané na zvyšování energetické efektivity a využití obnovitelných...

 
 
Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě

Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě

Hlavním účelem projektu je zjistit podmínky pro naplnění cílů Národního klimaticko-energetického plánu a Národního akčního plánu Čistá mobilita v...

 
 
Posuzování možností využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů

Posuzování možností využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti...

 
 
Build the Future

Build the Future

Projekt Build the Future (dále jen BtF) je zaměřen na tvorbu roadmap pro akceleraci tržní poptávky po inovativních technologiích zaměřených na tzv. "Plus Energy...

 
 
RECOMMEND

RECOMMEND

Hlavním cílem projektu RECOMMEND je zlepšit regionální strategie a postupy zaměřené na environmentální udržitelnost a eliminovat rizika spojená s globálními změnami...

 
 
Green Jobs

Green Jobs

Cílem projektu "Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel – Jižní Čechy" (dále jen "Green Jobs") je v prvé řadě analyzovat...

 
 
Elektromobilita pro městské služby

Elektromobilita pro městské služby

Účelem projektu je prostřednictvím česko-švýcarské spolupráce na expertní a municipální úrovni a podporou elektromobility v městských službách zvýšit úroveň životního...

 
 
Švestičky z naší zahrádky aneb Nenápadné úspory

Švestičky z naší zahrádky aneb Nenápadné úspory

Každá naše činnost má nějaký vliv na životní prostředí. Velmi významná je úloha každého z nás coby spotřebitele. Vše co spotřebujeme muselo nějakým způsobem vzniknout a...

 
 
Efektivní využití systému ZO EEZ

Efektivní využití systému ZO EEZ

Projekt poskytnul prostřednictvím specializovaného cyklu školení zástupcům obecních úřadů v Jihočeském kraji možnost získání širších a podrobnějších znalostí z...