Ekoport z.s. » Projekty

Projekty

Role veřejnosti při využití odpadů a recyklaci

Role veřejnosti při využití odpadů a recyklaci

Tento projekt přispěl ke zvýšení motivace cílových skupin k třídění odpadů a předávání použitých výrobků k recyklaci.

 
 
Využití zahraniční know how při návrhu systému pro nakládání s autovraky v Jihočeském kraji

Využití zahraniční know how při návrhu systému pro nakládání s autovraky v Jihočeském kraji

Projekt se zabývá návrhem optimálního systému ekologické likvidace autovraků v Jihočeském kraji na základě transferu know how a zkušeností z Rakouska, včetně osvěty,...